Skip to main content

OBAVJEŠTENJE - MASOVNA IMUNIZACIJA

Poštovani,

Na teritoriji opštine Kotor započet je proces masovne imunizacije. 

S tim u vezi, pozivaju se ugostitelji, hotelijeri i privatni izdavaoci smještaja da u najkraćem roku dostave spisak svojih zaposlenih koji žele da se vakcinišu protiv virusa Covid-19. Spisak treba da sadrži imena i prezimena zaposlenih, njihov JMBG kao i broj telefona kako bi putem SMS poruke bili obaviješteni o tačnom terminu vakcinacije. 

Prije same vakcinacije nadležni doktor će izvršiti uvid u zdravstveni karton i izvršiti pregled lica koje se vakciniše.  

Akcija čišćenja bedema

Turistička organizacija opštine Kotor u saradnji sa Direkcijom za uređenje i izgradnju Kotora i Komunalnim preduzećem organizovala je AKCIJU čišćenja bedema.

Sakupljena je velika količina otpada, uglavnom plastične ambalaže, a pokošen je i značajan dio puta. Komunalno preduzeće će nastaviti sa košenjem na ovoj lokaciji i tokom narednih dana.

Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE

http://exchange.imp-du.com/

O projektu

  • Naziv projekta i akronim: Explore Cross-border Aquatic Biodiversity – EXChAngE
  • Opis projekta: Projekat razvija novi prekogranični  turistički proizvod – Plavu kartu, koji omogućava posete novim tematskim rutama: Dubrovnik i Akvarijum (HR), Kotor i Akvarijum Boka (CG), Vodena staza Hu

Anketa - "Nedostajuća znanja, vještine, stavovi i kompetencije na tržištu rada"

Turistička organizacija opštine Kotor poziva hotelske i ugostiteljske objekte sa područja opštine Kotor da učestvuju u istraživanju koje sprovodi Fakultet za menadžment Herceg Novi u okviru Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu. Poziv ima za cilj da pruži podršku za razvoj nedostajućih vještina, kompetencija, znanja i stavova među ciljnim grupama na tržištu rada kako bi se povećala njihova zapošljivost u Crnoj Gori.

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved