Skip to main content

Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE

Otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta – EXChAngE

http://exchange.imp-du.com/

O projektu

 • Naziv projekta i akronim: Explore Cross-border Aquatic Biodiversity – EXChAngE
 • Opis projekta: Projekat razvija novi prekogranični  turistički proizvod – Plavu kartu, koji omogućava posete novim tematskim rutama: Dubrovnik i Akvarijum (HR), Kotor i Akvarijum Boka (CG), Vodena staza Hutovo Blato, kao i Stari most u Mostaru i rijeka Neretva (BiH) i privlači više turista u tu oblast.
 • Ukupan budžet projekta (u EUR): 1.686.047,15
 • Iznos sufinansiranja EU (u EUR): 1.433.140,05
 • Trajanje projekta: 15.08.2020 – 14.08.2022
 • Informacije o osi prioriteta projekta: Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturnog i prirodnog nasleđa

Ime vodećeg partnera i partnera projekta i opis njihovih uloga:

 • Sveučilište u Dubrovniku (vodeći partner): Radni paket (RP): Menadžment i treninzi
 • Turistička organizacija Kotor (PP2): RP Implementacija, a posebno digitalni servisi i treninzi
 • Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora (PP3): RP Menadžment i grafički dizajn
 • Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona (PP4): RP Investicije i treninzi
 • Javno poduzeće “Park prirode Hutovo blato” d.o.o. Čapljina (PP5): RP Komunikacije

Referenca na veb stranicu Programa: www.interreg-hr-ba-me2014@2020.eu

Referenca na relevantna sredstva: Projekat je kofinansiran sredstvima ERDF i IPA II fonda Evropske unije

Projektni websajthttp://exchange.imp-du.com/

O glavnom cilju projekta, dr Nenad Antolović́, rukovodilac Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku (vodeći partner), rekao je „Provodiće se aktivnosti sa glavnim ciljem jačanja i diversifikacije turističke ponude kroz otkrivanje prekograničnog vodenog biodiverziteta i omogućavanje boljeg upravljanje i održivog korišćenja kulturnog i prirodnog nasleđa“.

Partneri

Sveučilište u Dubrovniku, Institut za more i priobalje

Osnovne nadležnosti Instituta su istraživanje biološke raznolikosti mora, ekologije i upravljanje akvarijumom. Nedavni rezultati prikazuju ekološke uslove u prekograničnom regionu Hrvatska – Crna Gora i obrazovne, kulturne i etnografske turističke atrakcije na selu.

Turistička organizacija Kotor

Osnovne aktivnosti TO Kotor su očuvanje, unaprjeđenje i promocija autentičnih vrijednosti grada Kotora; organizacija i promocija tradicionalnih manifestacija i svih drugih vrsta događaja koji doprinose obogaćivanju turističke ponude; podsticanje i organizovanje aktivnosti usmjerenih na zaštitu i očuvanje turističkog prostora, životne sredine i kulturne baštine; valorizacija svih resursa koje grad Kotor posjeduje kako bi obogatio svoju turističku ponudu i proizvod.

Univerzitet Crne Gore, Institut za biologiju mora

Osnovne kompetencije IMB-a fokusirane su na istraživanja u oblastima marikulture, očuvanja mora, ihtiologije i morskog ribarstva, hemije, opšte biologije, neurofiziologije i eko-fiziologije, biohemije i molekularne biologije. Nedavni rezultati predstavljaju morski biodiverzitet Bokokotorskog zaliva i daju ulazne podatke za Nacionalnu strategiju integrisanog upravljanja obalnim područjem Crne Gore.

Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona

Od osnivanja 2002. godine TZHNK stvara i promoviše identitet i reputaciju turizma Hercegovačko-Neretvanskog kantona. TZHNK je aktivan u reklamnim aktivnostima od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu, kao i na podizanju nivoa kvaliteta i ukupne turističke ponude kantona.

Park prirode Hutovo Blato

Osnovne djelatnosti „Parka prirode Hutovo Blato“ d.o.o. Čapljina su zaštita, očuvanje, unaprjeđenje, održivo upravljanje i promocija močvare Hutovo blato kao parka prirode, prevashodno kroz turizam i ribolov i prezentaciju kulturne baštine.

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved