Skip to main content

Informacija o djelimičnoj obustavi saobraćaja 25. i 26. juna

Emisija o automobilizmu Top Gear, čiji producent je BBC, a domaćin TO Kotor, snimaće se u utorak 25. i srijedu 26. juna na teritoriji opštine Kotor. 

U cilju uspješne realizacije ovog projekta Uprava za saobraćaj Crne Gore i Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj omogućili su privremenu obustavu saobraćaja na pojedinim dionicama, koja se odnosi na:

  • regionalni put R-1 Kotor- Njeguši, 25.06.2019. (utorak) od 14 do 19 sati;
  • magistralni put M-2 dionica Dobrota – Perast, 26.06. (srijeda) od 13 do 19 sati;
  • priobalni put od otvorenog bazena u Dobroti do Kavalina, 26.06. (srijeda) od 13 do 17 sati;
  • priobalni put u Perastu, 26.06. (srijeda), u vremenu od 15 do 19 sati.

Uprava za saobraćaj Crne, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj i TO Kotor mole građane da u srijedu 26.06. uklone vozila sa trotoara na pribalnom putu u Dobroti i priobalnom putu u Perastu.

Dio snimanja na moru će se u srijedu 26.06. od 10 do 17 sati odvijati na akvatorijumu od Dobrote do Perasta, zbog čega se mole kupači da se toga dana ne udaljavaju od obale.

TAGS

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved