Skip to main content

Prekogranična saradnja TO Kotor: Četiri INTERREG projekta

Turistička organizacija Kotor učestvuje u sedam međunarodnih projekata, a na poziv za koji je rok za predaju istekao 20. decembra predata je dokumentacija u okviru otvorenog poziva Interreg IPA CRO-BA-ME 2014-2020. Riječ je o projektima za koje nije predviđeno predfinansiranje, već ih projektni partneri obezbjeđuju iz sopstvenih izvora, a ukupno učešće iznosi 15%, a kofinansiranje 85%.

Projekat „Explore Crossborder Aquatic Biodiversity – ExChAnge“ urađen je sa Institutom za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku kao vodećim partnerom, Institutom za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, Turističkom zajednicom Hercegovačko-neretvanskog kantona i JP Park prirode Hutovo blato iz Čapljine. Cilj je da se kroz projekat kreiraju četiri nove tematske rute koje će povezivati Akvarij u Dubrovniku, akvarijum koji bude otvoren u Kotoru, rezervat i park prirode Hutovo sa rijekom Neretvom i Starim mostom u Mostaru kako bi se kreirala infrastruktura i omogućilo uspostavljanje i poštovanje standarda u promociji prirodne baštine. Aktivnosti TO Kotor u ovom projektu iznose 327.417,73 eura.

Projekat „Augmented Cities-Digital Cities – AC-DC“ predat je u saradnji sa Turističkom zajednicom grada Siska u ulozi vodećeg partnera, Agencijom za razvoj opštine Tešanj i Interpretacijskim centrom baštine Banovine. Partneri na ovom projektu radiće na kreiranju i razmjeni ICT rješenja kreiranih u cilju osavremenjavanja turističke ponude koja će biti obogađena digitalnim sadržajem na bazi virtuelne i proširene realnosti i elektronskim bazama podataka o kulturnoj baštini na licu mjesta ispred svakog objekta. Aktivnosti TO Kotor u ovom projektu iznose 150.054,23 eura.

Projekat „Joint development and promotion of newly developed nautical tourism offer - NAUTICA CBC“ pripremljen je u partnerstvu sa Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Pomorskim fakultetom Kotor Univerziteta Crne Gore i Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije u cilju kreiranja zajedničkog turističkog proizvoda u oblasti nautičkog turizma i kreiranja okvira za istraživanja, edukaciju i unapređenje ponude u ovoj oblasti. Aktivnosti TO Kotor u ovom projektu iznose 206.266,00 eura.

Projekat „C-BH-M Border Triangle Cooperation – BTC” rađen je u partnerstvu sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Razvojnom agencijom Grada Dubrovnika, Nacionalnim parkovima Crne Gore, Opštinom Ravno i Opštinom Neum, a cilj projekta je prekogranično povezivanje u cilju poboljšanja turističke ponude, razmjene informacija i uspostavljanja koordinacije u vođenju zajedničkih aktivnosti kako bi se na najkvalitetniji način predstavila objedinjena ponuda kulturno-istorijske baštine ovog područja. Aktivnosti TO Kotor u ovom projektu iznose 177.595,33 eura.

Program prekogranične saradnje Interreg IPA CRO-BA-ME 2014-2020 predstavlja instrument sprovođenja Kohezione politike unutar država članica Evropske unije na kojoj je i zasnovan, a sprovodi se u cilju uspostavljanja ujednačenog razvoja i jačanjem ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u cilju podsticanja rasta u regionima EU članica i drugim zemljama koje učestvuju u programu.

TAGS

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved