Skip to main content

CulturWB konferencija u Mostaru

CulturWB konferencija u Mostaru

Predstavnici Turističke organizacije Kotor su od 18. do 22. juna boravili u Mostaru gdje su učestvovali na konferenciji CulturWB projekta.

Proteklo je više od godinu i po dana od početka implementacije CULTURWB projekta u okviru ERASMUS+ programa, “Jačanje kapaciteta za promjene u turizmu na Zapadnom Balkanu: Izgradnja kompetencija za Menadžment u kulturnom turizmu ”. Projekat je finansiran od strane Evropske unije i od 18.-22.06.2018. godine Univerzitet Džemal Bijedić je bio domaćin sastanka konzorcijuma projekta i konferencije o kulturnom turizmu na kojoj su se 20.06.2018. godine predstavili rezultati projekta.   Tokom tri dana trajanja konferencije projekat je detaljnije predstavljen stejkholderima i polaznicima kurseva cjeloživotnog učenja sa teritorije BiH, održano je predavanje na temu “Trendovi u kulturnom turizmu u EU” a kroz panel diskusiju osvrnuli smo se i na realizovani program cjeloživotnog učenja iz oblasti kulturnog turizma na Zapadnom Balkanu kao i na sve mogućnosti sinergije kulture i turizma.

Vodeći partner u ovom projektu Univerzitet u Novom Sadu, a ostatak konzorcijuma čine Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru, Univerzitet Crne Gore, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Banjaluci, Univerzitet u Nišu, WUS Austria, Heilbronn Univerzitet, FH Joanneum, Univerzitet primjenjenih nauka Breda, NVO “Sarajevo susret kultura”, Turistička organizacija Kotor, i Zavod za zaštitu spomenika Vojvodine.

Očekivani rezultati ovog projekta su razvoj novih nastavnih kurseva u okviru programa za cjeloživotno učenje i novog master studijskog programa koji će služiti za izgradnju kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim institucijama, kulturnim naslijeđem, samu promociju i kreiranje kulturno-turističkih proizvoda, kao i procesima razvoja u okviru kulturnog turizma na zapadnom Balkanu.

Projekat je počeo da se realizuje u oktobru 2016. godine i njegova ukupna implementacija traje 3 godine godine. Do sada su realizovane brojne aktivnosti koje su postavile temelj projektu, a ključni cilj projekta je otvaranje novih master studija na univerzitetima zemalja Zapadnog Balkana.

TAGS

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved