Skip to main content

Dokumenti

naslov Tip Dokumenta
Obavještenje o ishodu hitne nabavke Javne Nabavke
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke Javne Nabavke
Pojasnjenje tenderske dokumentacije Javne Nabavke
Tenderska dokumentacija-razna štampa Javne Nabavke
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA REZERVACIJA SMJEŠTAJA Javne Nabavke
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA REZERVACIJA AVIO KARATA Javne Nabavke
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠTAMPA MAPE GRADA Javne Nabavke
Saglasnost na Plan javnih nabavki TO Kotor za 2019. godinu Javne Nabavke
Plan javnih nabavki TO Kotor 2019. godine Javne Nabavke
OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-USLUGE OSIGURANJA 2018 26.11.2018 Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-OSIGURANJE 2018 19.11.2018 Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-FARBANJE METALNE KONSTRUKCIJE 03.10.2018 Javne Nabavke
OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-REZERVACIJA SMJESTAJA 19.10.2018 Javne Nabavke
OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-OZVUČENJE 18.10.2018 Javne Nabavke
OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-BINA 18.10.2018 Javne Nabavke
izmjenjeni plan javnih nabavki 2018 - 11.10.2018 Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - IZNAJMLJIVANJE BINE 10.10.2018. Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-OZVUČENJE MANIFESTACIJA 10.10.2018 Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-IZNAJMLJIVANJE BINE 10.10.2018 Javne Nabavke
OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-OBEZBIJEDJIVANJE MANIFESTACIJA 10.10.2018 Javne Nabavke
OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-FARBANJE METALNE KONSTRUKCIJE 10.10.2018 Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA -OZVUČENJE MANIFESTACIJA Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-REZERVACIJA SMJEŠTAJA 09.10.2018 Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-REZERVACIJA AVIO KARATA 09.10.2018 Javne Nabavke
ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - REZERVACIJE SMJEŠTAJA Javne Nabavke

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved