Skip to main content

Dokumenti - Javne nabavke

Datum Naslov Tip
13.03.2019 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE - ŠTAMPA MAPE GRADA Javne Nabavke
04.03.2019 Obavještenje o ishodu hitne nabavke Javne Nabavke
04.03.2019 Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke Javne Nabavke
25.02.2019 Pojasnjenje tenderske dokumentacije Javne Nabavke
18.02.2019 Tenderska dokumentacija-razna štampa Javne Nabavke
14.02.2019 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA REZERVACIJA SMJEŠTAJA Javne Nabavke
14.02.2019 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA REZERVACIJA AVIO KARATA Javne Nabavke
07.02.2019 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠTAMPA MAPE GRADA Javne Nabavke
30.01.2019 Saglasnost na Plan javnih nabavki TO Kotor za 2019. godinu Javne Nabavke
30.01.2019 Plan javnih nabavki TO Kotor 2019. godine Javne Nabavke
26.11.2018 OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-USLUGE OSIGURANJA 2018 26.11.2018 Javne Nabavke
19.11.2018 ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-OSIGURANJE 2018 19.11.2018 Javne Nabavke
30.10.2018 ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-FARBANJE METALNE KONSTRUKCIJE 03.10.2018 Javne Nabavke
19.10.2018 OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-REZERVACIJA SMJESTAJA 19.10.2018 Javne Nabavke
18.10.2018 OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-OZVUČENJE 18.10.2018 Javne Nabavke
18.10.2018 OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-BINA 18.10.2018 Javne Nabavke
11.10.2018 izmjenjeni plan javnih nabavki 2018 - 11.10.2018 Javne Nabavke
11.10.2018 ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - IZNAJMLJIVANJE BINE 10.10.2018. Javne Nabavke
10.10.2018 ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-OZVUČENJE MANIFESTACIJA 10.10.2018 Javne Nabavke
10.10.2018 ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-IZNAJMLJIVANJE BINE 10.10.2018 Javne Nabavke
10.10.2018 OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-OBEZBIJEDJIVANJE MANIFESTACIJA 10.10.2018 Javne Nabavke
10.10.2018 OBAVJESTENJE O ISHODU POSTUPKA-FARBANJE METALNE KONSTRUKCIJE 10.10.2018 Javne Nabavke
10.10.2018 ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA -OZVUČENJE MANIFESTACIJA Javne Nabavke
09.10.2018 ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-REZERVACIJA SMJEŠTAJA 09.10.2018 Javne Nabavke
09.10.2018 ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA-REZERVACIJA AVIO KARATA 09.10.2018 Javne Nabavke

Copyright © 2018 Powered By ČIKOM - All Rights Reserved